صحن علني و كميسيون

مجلس

تذکر حاجی به رئیس مجلس

نماینده مردم شاهین شهرومیمه /برخواردر مجلس در تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که باید در ابتدای جلسه راجع به موضوعات مهم روز صحبت می...

طرح همنشینی با مردم

IMG_1848

حاجی در محسن آباد: مکر عربستان وهمدستانش در توطئه نفتی، بزودی به خودشان برخواهد گشت.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر ومیمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه 93/10/25پ...

در آینه رسانه ها

IMG_1665

حاجی نماینده مردم شاهین‌شهرومیمه/برخوار در مجلس شورای اسلامی خبر داد رشد ۲۱ درصدی تولید شمش طلا از مجتمع طلای موته

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ تولید شمش طلا در مجتمع طلای موته اصفهان طی 9 ماهه سال‌جاری 21 درصد نسبت...