صحن علني و كميسيون

تذکر کتبی

تذکر کتبی آقای حاجی به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهرومیمه/برخوار به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت رسیدگی به افزایش قیمت اجاره و رهن منازل به ویژه در شاهین ...

طرح همنشینی با مردم

IMG_5973

دیدار با مردم شهر میمه

پس از برگزاری مرحله دوم سفیران خدمت در روستای حسن رباط و ونداده وبازدید از روستای لوشاب ، سفیران خ...

در آینه رسانه ها

IMG_7506

رئیس جمهور باید قیمت خودرو را به نفع مستضعفین حل کند

عصرخودرو:حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: شخص اقای رئیس جمهور باید ورود پیدا کند و مشکل را در قیمت خودرو به نفع مستضعفین و مردم حل کند. به گ...