امـروز : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

بازدید آقای حاجی به همراه دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع مجلس از گروه صنعتی انتخاب

حماسه سازان : بازدید جناب آقای حاجی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع مجلس از گروه صنعتی انتخاب   اقتصاد آنلاین/ حاجی دلیگانی؛ موضع مجلس در جلوگیری از واردات...

بازدید آقای حاجی به همراه دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع مجلس از گروه صنعتی انتخاب
آخرین اخبار