حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه وزیر ارتباطات خیلی ضعیف عمل می کند، گفت: یکی از موضوعات مربوط به وظایف وزارتخانه پیشرفت مخابراتی و ارتباطی در کشور بود که در این زمینه نه تنها شاهد پیشرفت نبودیم بلکه پسرفت هم داشتیم.

وی افزود: بعنوان مثال در بخش آنتن دهی تلفن همراه شاهد ضعف آنتن دهی تلفن همراه هستیم و قطع مکرر ارتباط تلفنی هزینه بر مردم تحمیل می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر توسعه تلفن ثابت در برخی شهرها باید جایگاه بهتری داشته باشیم که نداریم.

حاجی دلیگانی وضعیت مبهم پیام رسانهای بومی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: شاهد بی توجهی و بی محلی وزیر به پیام رسانهای بومی هستیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات کوتاهی کرده، اظهار داشت: ما هنوز یک موتور جستجوگر داخلی در تراز کشور نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص نرم افزار نویسان کار جدی انجام نشده، گفت: این مشکلات باعث شده تا نمایندگان به فکر استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند.

حاجی دلیگانی استیضاح این وزیر را یک رسالت بر دوش مجلس یازدهم دانست و افزود: در روزهای گذشته برخی از نمایندگان در این زمینه همفکریهایی داشته و قرار شد بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و پیگیری شود.