عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس و اعلام دریافت حقوق ۵۳ میلیون تومانی از سوی برخی مدیران در سال ۹۷ گفت: پنهانکاری دیوان محاسبات برای جلوگیری نشدن از حقوق های نجومی محرز است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به پیگیری حقوق های نجومی در سالهای قبل در مجلس گفت: دیوان محاسبات در خصوص حقوقهای نجومی پنهانکاری کرد و مانع از بررسی این حقوقها در مجلس شد و نگذاشت تا ما نمایندگان عمق این موضوع را بررسی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: آقایان با پنهانکاری، به دنبال سرکوب کردن موضوع رسیدگی  به حقوق های نجومی بودند و می خواستند سرپوش بگذارند.

حاجی دلیگانی گفت: دیوان محاسبات کمکی به نمایندگان مجلس نکرد تا ابعاد مساله حقوقهای نجومی مشخص شود.

وی گفت: اما الان شرایط فعلی بعد از انتخابات است و ترکیب مجلس یازدهم مشخص شده، تصور این است که باید به مجلس آینده یک پاسخ درستی بدهند بنابراین گزارش روز سه شنبه گذشته رئیس دیوان محاسبات برای مجلس دهم نبود بلکه برای پیشگیری برخورد مجلس یازدهم با دیوان محاسبات بود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات سه شنبه گذشته گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را در صحن مجلس قرائت کرد که در این گزارش از ادامه پرداخت های حقوق های نجومی از جمله حقوق ۵۳ میلیون تومانی سخن به میان آمد.