آخرین اخبار

شفافیت، مهمترین بایسته مجلس یازدهم

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره دهم مجلس شورای اسلامی/  مجلس دهم در چند ماه آینده به اتمام می‌رسد و با انتخابات اسفند ماه گام در مجلس یازدهم خواهیم گذاشت، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، جدا از تمام آنچه تا رســیدن به مجلس یازدهم صرف خواهد […]

اشتراک گذاری
18 مهر 1398
کد مطلب : 39773

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره دهم مجلس شورای اسلامی/

 مجلس دهم در چند ماه آینده به اتمام می‌رسد و با انتخابات اسفند ماه گام در مجلس یازدهم خواهیم گذاشت، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، جدا از تمام آنچه تا رســیدن به مجلس یازدهم صرف خواهد شد، توجه به بایسته‌هایی اســت که باید مورد عنایت قــرار گیرد.

مجلس دهم در چند ماه آینده به اتمام می‌رسد و با انتخابات اسفند ماه گام در مجلس یازدهم خواهیم گذاشت، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، جدا از تمام آنچه تا رســیدن به مجلس یازدهم صرف خواهد شد، توجه به بایسته‌هایی اســت که باید مورد عنایت قــرار گیرد.

 تأکید میشــود در ایــن خصــوص اول و آخر بحث این اســت، اگر ما بتوانیم در این مجلس بحث شفافیت را مصوب کنیم که مجلس با شفافیت کار خود را شــروع کند، بهترین ارمغان را برای مجلس آینده به مردم هدیه داده‌ایم.

 شفافیت در شروع با آرای مجلس و در ادامه در نحوه حضور، نحوه فعالیت و نحوه رفتارهای یک نماینده و شاید مهم‌تر از همه اموال نمایندگان؛ میتواند در هر حال شامل شفافیت باشد.

 به هر حال لازم است که مردم بدانند این نماینده در مجلس چه می‌کند و چگونــه رأی می‌دهد و چگونه فعالیت میکند. این بهترین و مهمترین لازم‌های اســت که میتواند اعتمــاد بیاورد و ســرمایه اجتماعی ایجاد کند و خوب را از بد برای مردم قابل تشخیص نشان دهد و ازطرفی راندمان و عملکرد یک نماینده را دقیقاً نشــان دهد.

می‌تواند یکرنگی نماینده یا غیر آن را نشان دهد، اینکه چقدر تلاش می‌کند تا به وعده‌های پیش از انتخاب شدن و کسب کرسی نمایندگی مجلس عمل کند! باید به این نکته توجه داشت که با شفافیت همه آنچه یک نماینده باید انجام دهد، فرهنگ‌سازی و نهادینه می‌شــود و مجلس آینده به سمتی خواهــد رفت که بتواند آنچه مورد انتظار مردم اســت را برآورده کند؛ چرا کــه دقیقاً جامعه خودش به مجلــس و نحوه کارکردش هدف و جهت می‌دهد.

 اما آنچه از مجلس دهم میتوان گفت این است که شاید نخستین و بزرگترین ضعف موجود، نبود شفافیت در مسائل مجلس بوده و هست و اگر شفافیت وجود داشت، بسیاری از مسائل خــود به خود قابل حل بــود و از طرفی چون شفافیت نبود، کم کاری بود و بسیاری آنطور که باید و شاید برای مجلس و حل مشکلات از نظارت تا قانون‌گذاری وقت نمی‌گذاشتند.

 یک نماینده باید اولویت‌ها را در وقت گذاشتن‌ها در نظر بگیرد. در هفته دولت آنکه در مجلس ایستاد و کارش را انجام داد، مشخص بود اولویت اصلی‌اش کار مجلس و ملت بوده است، ولی آنکه غیبت داشت و سبب شد مجلس از حد نصاب بیفتد یا مرخصی گرفت و در حوزه انتخابی خود ماند، مسلماً اولویت‌ها را در نظر نگرفته است و همین موضوع را هم شــفافیت میتواند نشان دهد.

 شفافیت می‌تواند نشان دهد که کدام نماینده با علم و شناخت رأی داده و کدام نداده است و شاید یکی از مسائلی که ما در مجلس داشتیم بــه خصوص در لوایــح و طرح‌های مهم جای خالی رأی باشناخت نمایندگان بود که نمونه آن لایحه تجارت است که می‌بینید ۳۳۱ ماده در مجلس می‌آید و عمده نمایندگان مجلس از آن شــناختی نداشته و دربارهاش مطالعه‌ای نکرده بودند و نمی‌دانســتند که به چه چیزی رأی می‌دهند؛ بنابراین آنطور مورد نقد صحیح واقع می‌شــود و در این موضــوع حق کاملاً با کارشناسان صاحب نظر خارج از مجلس و مردم بوده و اشکال از کار و عمل مجلس بود.

 اولویت قائل نشدن برای مسائل مهم مهمترین ضعفی است که نیاز است در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد، البته در نطق‌ها و تذکرات بود. هیئت رئیسه در این جهت آنطور که ضرورت داشــت و موضوعات معیشــتی و اقتصادی از اهمیت برخوردارند، وقت نگذاشت؛ بنابراین ما با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم که در مجلس یازدهم باید حل شود.

 ترکیب سیاســی مجلس هم ضایعات خاص خود را داشــت و برخی اوقات وابستگی‌های جناحی موجب میشد رأیی که حق و درست اســت داده نشود و یا عکس آن مانند تشکیل وزارت بازرگانــی کــه ضایعه بزرگی اســت.

 می‌بینید که ســه بار رأی نمی آوردند و این مرحله رأی آوردند و آن هم تلاشــی بود که از نمایندگان خاصی درخواســت شد که رأی بدهند و رأی دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *