✅جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان با حضور آقای حاجی در فرمانداری شهرستان برخوار برگزار شد.

حماسه سازان : ✅جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان با حضور جناب آقای حاجی در فرمانداری شهرستان برخوار برگزار شد.