حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف خطاب به روحانی رئیس جمهور گفت: وعده بس است بسته های حمایتی که ماههاست وعده آنرا به مردم می دهید، توزیع کنید و نگذارید این وعده هم به سرنوشت وعده مسکن اجتماعی دچار شود.

وی افزود: مردم ماههاست که به دلیل سوء مدیریت قوه مجریه زیر بار گرانی و تورم متحمل سختی و مشقت های فراوان گردیده اند به نحوی که در تامین اقلام ضروروی و کالاهای اساسی مورد نیاز خود جهت ادامه حیات ناتوان و مستاصل می باشند و مسئولین دولت یا صرفا سکوت کرده یا به دادن وعده بسنده کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: چهاردهم شهریور امسال زمانی که مجلس درصدد تصویب طرح تامین کالاهای اساسی بود، نماینده دولت با مخالفت با این طرح گفت که دولت بزودی درصدد توزیع بسته های حمایتی است و این طرح مجلس در اجرای تصمیم دولت خلل ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی افزود: نمایندگان ملت با پذیرش پیشنهاد نماینده قوه مجریه و برای همراهی با دولت، از تصویب طرح مذکور منصرف شدند اما تا کنون هیچگونه اراده ای از سوی دولت جهت عمل به این وعده ها مشاهده نشد و مدتهاست که قول توزیع بسته های حمایتی به ملت بر زمین مانده است.

وی تاکید کرد: اینجانب در همین زمینه در تذکری به رئیس جمهور خواستار عمل به وعده هایش بخصوص توزیع بسته های حمایتی شدم.