وی در گفتگویی دیگر در همین زمان با خبرنگاران اعلام کرده بود: با تلاش‌هایی که از طریق آب منطقه‌ای انجام داده‌ایم، بنا شده است هر زمانی که آب به سایر مناطق استان اختصاص یافت به منطقه ما نیز اختصاص داده شود.

اکنون نیز با گذشت پنج روز از تکیه حاجی دلیگانی بر کرسی دوره دهم نمایندگی مجلس، با پیگیری وی؛ آب در کانال شهرستان جاری می شود.

طی بازدید مسئولان آب منطقه ای (به درخواست حاجی نماینده مردم شهرستان)، امروز مرحله دوم رهاسازی آب درکانال های بل و حاجی آباد انجام می شود.

گفتنی است این رهاسازی به میزان پنج متر مکعب در ثانیه  بوده و به مدت شش روز آب در این دو کانال جاری است.