آخرین اخبار

ششمین نشست خبری آقای حاجی برگزار شد(قسمت دوم)

آرامستان شمال شاهین شهرنباید درشمال اصفهان باشد حماسه سازان ،حسینعلی حاجی درپاسخ خبرنگاری که ازعلت مخالفت وی باایجاد آرامستان شمال اصفهان درشاهین شهرپرسیده بود اظهارداشت :دروازه اصفهان بزرگ نباید یک گورستان باشد ضمن اینکه دفن اموات شهری درشهردیگر کاردرستی نیست .امروزه به اعتقاد بسیاری ازصاحبنظران ،شهرباید شهرتذکره باشد یعنی مردم بازیارت امواتشان تذکر بگیرند این […]

اشتراک گذاری
15 مرداد 1394
کد مطلب : 18967

haji2

آرامستان شمال شاهین شهرنباید درشمال اصفهان باشد

حماسه سازان ،حسینعلی حاجی درپاسخ خبرنگاری که ازعلت مخالفت وی باایجاد آرامستان شمال اصفهان درشاهین شهرپرسیده بود اظهارداشت :دروازه اصفهان بزرگ نباید یک گورستان باشد ضمن اینکه دفن اموات شهری درشهردیگر کاردرستی نیست .امروزه به اعتقاد بسیاری ازصاحبنظران ،شهرباید شهرتذکره باشد یعنی مردم بازیارت امواتشان تذکر بگیرند این البته دربسیاری ازشهرهای اروپایی مثل لندن نیز تجربه شده است وهنوز مردگان درقبرستانهای محلی این شهر دفن می شوند وسیاست شهردارجدید اصفهان نیز همین است .

 

برخوارپیشانی کویراست اصفهانی ها برای احیای جنگل ۲۴۰ هکتاری حبیب آباد کمک کنند

خبرنگارروزنامه کاروکارگر ازمصرف پساب فاضلاب درکشاورزی منطقه برخوارپرسید وعضوکمسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس جواب داد :براین موضوع تاکید دارم چنانچه استفاده ازپساب فاضلاب درمحصولاتی مضر برای مصرف کننده باشد نباید این کارصورت بگیرد ودرمواردی هم کشت های صورت گرفته توسط مسئولین امر تخریب وبرخورد لازم انجام شده است اما نکته اساسی که باید مد نظرقرارگیرد این است که برخوارپیشانی کویراست ومی تواند منشأریزگردها درکلان شهراصفهان باشد چراکه اگرپساب فاضلاب برای تثبیت شنهای روان مصرف نشود واگربرای احیای جنگل ۲۴۰هکتاری حبیب آبادکه شش تنفسی شمال اصفهان است ازآن استفاده نشود مرکز استان بایک چالش بزرگ زیست محیطی مواجه خواهد شد بنابراین لازم است اصفهانی ها دراین زمینه به کمک برخواربیایند .

 

*برگزاری جلسات شورای اداری استان یک ضرورت است .

عضوهیأت رئیسه فراکسیون اصول گرایان مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال خبرنگارخبرگزاری رسا ،وحدت وحدت اصول گرایان رادرانتخابات پیش رو قطعی دانست ودرخصوص گله مندی ایشان ازعدم برگزاری شورای اداری استان گفت :برگزاری این جلسه هریک ماه یا۴۵روز یکبار ضروری است .این جلسات قبلاًدرتالار شهروند بصورت منظم وباحضوراصحاب رسانه برگزار می شد اما متأسفانه گله مندی ما فقط به برگزاری یک جلسه نیم بند ان هم درنمازخانه استانداری منجرشد.

*زیربارهیچ محدودیت موشکی نمی رویم .

وکیل مردم درمجس ،پاسخش به خبرنگارپایگاه خبری خبر ما درخصوص برجام اینگونه بود:ضمن تشکرازرئیس جمهور وتیم مذاکره کننده هسته ای ،نکات مهمی بایدمدنظرقرارگیرد اولاًزیربارهیچ محدودیت موشکی نمی رویم ثانیاًمحدودیت تحقیق وتوسعه راقبول نداریم ازطرفی همزمانی فرایندها رامطالبه می کنیم وموکول شدن همه چیز به آژانس رانمی پذیزیم

 

*رئیس مجلس فرمانده نمایندگان نیست .

خبرنگارروزنامه کیهان ازتعطیلی مجلس دراین برهه زمانی حساس پرسید وحاجی پاسخ داد:مجلس تکیه گاه مردم است متأسفانه هیأت رئیسه وبخصوص رئیس مجلس برخلاف قسمی که یادکرده اند به وظایف خود عمل نمی کنند ودرموارد متعدد برخلاف ائین نامه ،تصمیمات مدنظر رئیس مجلس اجرائی می شود تصوراینکه رئیس مجلس فرمانده نمایندگان است تصورغلطی است واین باروح دموکراسی منافات دارد با کمال تأسف برای تعیین کمسیون ویژه توافق نیز مدیریتی عمل می کنند .

 

*متولی واردات وصادرات دروزارتخانه عاشق واردات است .

نماینده قوه مقننه درکارگروه اشتغال استان اصفهان درپاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی راجع به واردات بی رویه وبیکاری کارگران تصریح کرد :واردات کالاهایی که مشابه انها درداخل تولید می شود خیانت به تولید کننده واقتصادکشور است وقراردادهایی مثل ترجیحات گمرکی باترکیه باعث بیکاری کارگران داخلی وگرفتارشدن خانواده انهاست تصوربنده این است که متولی واردات وصادرات وزارت صنعت معدن تجارت عاشق واردات است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *