آخرین اخبار

آقای حاجی خواستار ارائه لایحه دولت برای احیای سازمان مدیریت شد.

ایشان طی یادداشتی که امروز درصحن علنی منتشرودراختیار نمایندگان محترم مردم قرار گرفت با ارائه دلایلی مخالفت خودرا با مطرح شدن طرح از سوی مجلس ولزوم ارائه لایحه ازطرف دولت اعلام نمود که عین نوشته ایشان به شرح زیر است: باسمه تعالی همکاران گرامی وارجمند درمجلس شورای اسلامی توجه به مفاد اصل ۱۲۶قانون اساسی مبنی […]

اشتراک گذاری
13 آذر 1392
کد مطلب : 11430

ایشان طی یادداشتی که امروز درصحن علنی منتشرودراختیار نمایندگان محترم مردم قرار گرفت با ارائه دلایلی مخالفت خودرا با مطرح شدن طرح از سوی مجلس ولزوم ارائه لایحه ازطرف دولت اعلام نمود که عین نوشته ایشان به شرح زیر است:

باسمه تعالی

همکاران گرامی وارجمند درمجلس شورای اسلامی

توجه به مفاد اصل ۱۲۶قانون اساسی مبنی بر اینکه مسئولیت امور برنامه ،بودجه وامور اداری واستخدامی کشور به عهده رئیس جمهوری می باشد ونیز ذکر این مهم که احیاء سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراز نظر صاحبان عقول ودلسوزان نظام امری ضروری ولازم می باشد، بنده رابر آن داشت تا با طرح نگرانی های خود در احیا ی مجدد ناقص این سازمان مهم در قالب “طرح تشکیل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وبهره وری”مخالفت نمایم.

شرط تحقق اهداف مورد نظر طرح احیای این سازمان با داشتن مسئولیتهای خطیری همچون:

–     جمع بندی وتجزیه وتحلیل شرایط گذشته ، حال وآینده کشور وپیشنهاد اهداف عملیاتی

–     ارائه سیاستهای اجرایی برای تحقق اهداف عملیاتی

–     تنظیم برنامه های بلند مدت آمایش سرزمینی ،برنامه های پنج ساله پیشرفت

–     تنظیم بودجه های سالانه کلیه دستگاهها ونهادهای اجرایی کشور

–     تخصیص اعتبار وتعادل بخشی بین درآمدها وهزینه های دولت درطول سال

–     تنظیم پیشنهاد تشکیلات کلان دولت

–     تنظیم وتوافق با تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها وسازمانهای ملی

–     تنظیم واجرای دوره های آموزشی ارتقاء بخشی ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی دستگاه های دولتی در حوزه مدیریت عمومی دولت و…

امید آنست که با شناخت کامل آسیب هایی که منجر به انحلال در دوره های قبلی گردید اقدام به بازسازی مطلوب این سازمان کلیدی کشور گردد.

از آنجائیکه طرح پیشنهادی فاقد این جامعیت است به نظر میرسد تشکیل سازمان با طرح وتصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس بصورت ناقص انجام گیرد ودر آینده چالشهای فراوانی رادر پیش روی کشور قرار دهد ومانع از انجام مسئولیت های اساسی این سازمان در تسریع حرکت کشور به سوی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی باشد.

از جمله نکاتی که درطرح مذکور مورد غفلت قرار گرفته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-    عدم توجه به مسئولیت عملیاتی سازی راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب

یکی از وظایف مهم این سازمان پیوند بین تصمیمات مهم دولت برای حل مسائل جاری کشور با اهداف بلند مدت جامعه اسلامی است ، اهداف  وراهبردهای بلند مدت وکلان جامعه اسلامی در یکی تعامل مستمر بین نهاد رهبری با شوراهای راهبردی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی وجامعه نخبگانی کشور ایجاد می شود واز سوی رهبری ابلاغ می گردد.

درک عمیق فلسفه این راهبردها وداشتن دانش ومهارت کافی برای انعکاس آنها درشرح وظایف دستگاههای اجرایی وبرنامه های توسعه پنج ساله وبودجه های سالانه از یک طرف وتبدیل آنها به موضوعات آموزشی در قالب دوره های کوتاه مدت علمی برای توجیه سلسله مراتب مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی از جمله وظایف مهم این سازمان است به عبارت رساتر.

*اگر بخواهد درروند تولید الگوی پیشرفت اسلامی وایرانی تسریع به عمل آید واین الگو راهنمای برنامه ریزی های مختلف قرارگیرد.

*اگر بخواهد سیاست های کلان اصلاح نظام اداری مصوب ۳۱/۱/۸۹مجمع تشخیص مصلحت نظام از انزوا خارج شده وتحولی درساختار اجرایی کشور بوجود آورد.

*اگر بخواهد سند مهندسی فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ،زمینه ساز اصلاح پی امدهای فرهنگی مجموعه مداخلات دولت ها درعرصه های سیاسی ، اقتصادی واجتماعی گردد ونقش دولت ها درتحولات فرهنگ عمومی را بهبود بخشد.

*اگر بخواهد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وارد فاز اجرایی شده وبعد از سی وپنج سال روند کاهش کیفیت نظام آموزش وپرورش متوقف شود وبه روندی مثبت میل نماید.

*اگربخواهد روند رو به رشد پیشرفت علمی وفن آوری کشور نقشی موثرتر در سازندگی و توسعه کشور ایفا نماید همه این موارد مستلزم همراهی و همکاری سازمان یافته و مستمر این سازمان با همه شوراهای راهبردی نظام می باشد.

۲- کمرنگ بودن مفهوم مهم «سرمایه انسانی »

امروزه در محافل علمی جهان و مراکز علمی موفق «نیروی انسانی » بعنوان مهمترین عامل اثرگذار در سازمان شناخته می شود تا آنجائیکه «استراتژی سرمایه انسانی» و «قابلیت انسانی» در تمامی این مجموعه ها جزء اصولی ترین و پربحث ترین مباحث گشته است.

همچنین با عنایت به تاکیدات دین مقدس اسلام (چه در قرآن کریم و چه در روایات حضرات معصومین (ع) ) در خصوص توجه ویژه به ظرفیت های الهی انسان در مقام خلیفه الله لازم بود تا با این نگاه تعریف جامعی از سرمایه انسانی ارائه شود.

۳-عدم توجه به رسالت ثبات آفرینی در سازمان در روند پیشرفت کشور

این سازمان به واسطه نقش محوری که در تنظیم برنامه های توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دارد می تواند با کیفیت بخشیدن به روند تنظیم برنامه و فرهنگ سازی مناسب برای اجرای آن و گزارش دهی به روز از روند اجرای بخش های مختلف برنامه بطور سالانه بسیاری از تصمیمات سلیقه ای و بدون پشتوانه کارشناسی را که در جریان تعاملات سیاسی کاری ها و چانه زنی ها بوجود می آید حذف نماید و از این رهگذر در روند پیشرفت کشور تسریع ایجاد کند.

۴-عدم توجه به نقش تصمیم سازی سازمان

وجود اطلاعات از همه بخش های کشور در کنار مهمترین عاما ضمانت اجرایی تصمیمات یعنی بودجه،موجب می شود که این سازمان پای ثبات هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی و تصمیم گیری در همه بخش های نظام باشد  از این روی ،نگرش فرهنگی حاکم در مجموعه مدیران و کارشناسان این سازمان نسبت به مفاهیم کلیدی مدیریت جامعه اسلامی مثل:نقش دین ، انتظارات انقلاب اسلامی ،پیشرفت مناسب جامعه اسلامی ،نقش دولت در جامعه اسلامی و غیره نقشی تعیین کننده در جهت گیری خواهد بود.

۵- عدم توجه به نقش این سازمان در حوزه مهندسی فرهنگی کشور و مسئولیت فرهنگ سازی

گرچه از بدو تولد این سازمان بواسطه حاکمیت حل مسائل اقتصادی روزمره ، موضوع فرهنگ در این سازمان در حد تخصیص منابع برای تولید کالا و خدمات فرهنگی کوچک شده است ،اما در عمل این سازمان با نحوه برنامه ریزی ،سیاست گذاری، بودجه بندی ،اعلام شاخص هایی آماری ،پیشنهاد نظام های انتصاب پرداخت و پیش بینی محتواهای آموزشی برای مدیران و کارشناسان سازمان های حکومتی عملاً در شکل دهی به اعتقادات ،باورها ، ارزش ها  و الگوهای رفتاری بسیاری در نخبگان جامعه بویژه دولتمردان نقش ایفا میکند و یکی از بزرگترین ضربه هایی را که اندیشه های زیربنایی انقلاب اسلامی می زند ،القاء عملی جدایی دین از سیاست است .

لذا چنانچه به این موارد که تنها بخشی از غفلت های طرح پیشنهادی است  در مصوبه تشکیل این سازمان مورد توجه قرار نگیرد بایستی در آینده نه چندان دور شاهد وجود یک سازمان ناکارآمد و ناقص باشیم که قطعاً در کارنامه مجلس نهم برای همیشه بحث خواهد شد .

و نیز گله مندی دلسوزان نظام و در راس آن مقام معظم رهبری در تداوم بی توجهی به فرهنگ و تداوم نقش مخرب فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق.

بنابر این پیشنهاد می نمایم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مخالف خود به طرح پیشنهادی، اجازه دهند تا این مهم با تقدیم یک لایحه از طرف دولت به مجلس وانجام کارشناسی جامع و مانع نمایندگان در آن زمان به تحقق مسئولیت ها و اهداف پیش گفته در این نوشتار یاری نمایند.
والسلام

حسینعلی حاجی

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهرومیمه وبرخوار

در مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۲/۹/۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *