×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱ مرداد - ۱۳۹۸  
true
false

۱۰ نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس به دلیل استنکاف تامین اجتماعی از اجرای قانون متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی خواستار ارجاع پرونده تخلف از قانون این سازمان به قوه قضائیه شدند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، حسنعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه، رسول خضری نماینده پیرانشهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر، حسن کامران نماینده اصفهان، احمد صفری نماینده کرمانشاه، سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه، عباس گودرزی نماینده بروجرد، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، صدیف بدری نماینده اردبیل و علی رحمانی نماینده سلسله و دلفان ۱۰ نماینده ای هستند که در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی از اجرای کامل و صحیح قانون تامین اجتماعی در خصوص متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی استنکاف می کند.

این نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه شدند.

هیئت رئیسه مجلس هم این نامه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است.

طبق این ماده ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ شئوﻧﺎت و ﻧﻘﺾ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﺟﺮاء ﻗـﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﺟﺮاء ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ذی رﺑﻂ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۱۰ روز ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﺻﻮرت وارد ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﺻـﺮﯾﺢ، ﮔـﺰارش ﺧـﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ارﺳـﺎل ﻣ ﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

متن نامه بدین شرح است؛

true
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true