حماسه سازان :

دقایقی پیش ودر صحن علنی مجلس با دفاع جانانه جناب آقای حاجی بند مورد ایراد شورای نگهبان در خصوص بازنشستگی روستائیان وعشایر که در معرض حذف بود ،در لایحه بودجه ۹۷ باقی ماند