محمود معینی با بیان این که تفاهمنامه آن نیز با اداره راه و شهرسازی تنظیم شده است، خاطرنشان کرد: با پیگیری های نماینده شهرستان، به همه شهرداری های شهرستان برخوار به منظور آسفالت معابر و ورودی های اصلی شهر ها مقدار قابل توجهی قیر رایگان تخصیص و تفاهمنامه مربوطه برای اخذ قیر با  اداره راه و شهرسازی استان تنظیم شد.

وی اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد تغییرات انجام شده در شهرهای شهرستان خواهیم بود.

 معینی در ادامه از دیگر اقدامات نماینده مردم برخوار خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری های نماینده مردم برخوار برای هر چه سریع تر اجرایی شدن ساخت درمانگاه تامین اجتماعی برخوار به مرکزیت شهر دولت آباد، پس از دستور تهیه نقشه توسط شهرداری دولت آباد در نوزدهم دی ماه ۹۶، طراحی آن در خانه سازی تامین اجتماعی کشور آغاز شد.
این مسئول در پایان از مالک مقداری از زمین؛ خانواده شفیع اف که زمین در تصرف خود را با پیگیری های دفتر حاجی نماینده برخوار به یادبود برادر جاوید الاثر شهیدشان به سازمان تامین اجتماعی هدیه کردند، تشکر کرد.